Yıldırım Beyazıd
Murad Hüdâvendigâr'ın oğlu, 4. Osmanlı padişahı. Tahta çıkar çıkmaz Sırbistan bölgesindeki huzursuzlukları, ardından halka zulüm yapan ve Osmanlılara baş kaldıran Anadolu Beylikleri'nin çıkardığı ayaklanmaları bastırdı.

Yıldırım Beyazıd, bir kaç kere İstanbul'u da kuşatmış bu maksatla Anadolu (Güzelce) Hısarı'nı yaptırmıştır. Fakat her defasında kuşatmayı yarım bırakmak zorunda kalmıştır.

1396 Niğbolu zaferi tek başına Osmanlı'nın, Avrupa devletlerine karşı kazanılan en önemli savaşlardan birisidir. Bu zafer Batı dünyasının yanı sıra doguda da Osmanlı Türk devletinin tanınmasına sebep olmuştur. Mısır'daki Abbasi Halifesi, Yıldırım Beyazid'e gönderdigi tebrikte "Sultan-i İklim-i Rum " diye hitap etmiştir. Öte yandan Yıldırım'ın güneyde Fırat boylarına kadar genişlettiği fetih hareketi, Bizans'ın İstanbul Boğazı ve İzmit Körfezi'ni vurması üzerine yarım kaldı ve Yıldırım Beyazid İstanbul'a dönerek tekrar kuşattı. Ancak bu sefer de doguda Timur tehlikesi baş gösterdi. Yıldırım'dan öç almak isteyen Beylikler, Timur'a destek verdiler. Nihayet Ankara Çubuk Ovası çetin bir muharebeye sahne oldu. Esir düşen Yıldırım, 7 ay sonra bu esarete dayanamayarak 1403'te vefat etti.